KVALITETSSIKRING I PRAKSIS

Om

NYTT! Sikkerhetskurs for eldre og funksjonshemmede!

Vi har lang erfaring med kvalitet og HMS! Den første kvalitetshåndboken som ble laget i Norge, ble laget av oss! Planlegging, utarbeidelse og vedlikehold eller oppdatering av kvalitetssystemer for alle typer bedrifter. Kunden får et system som er tilpasset bedriftens størrelse, og som tilfredsstiller alle relevante krav og standarder. HMS er selvfølgelig inkludert.
Diskutèr kvalitetssikring med oss! Gratis demonstrasjon!
Har kundene dine hastverk? Du kan ha ditt nye kvalitetssystem godkjent i løpet av kort tid!

Vi bistår med:
- Standarder for smittevern
- Vurdering av ditt eksisterende kvalitetssystem
- Oppgradering fra usikkert nivå til nyeste ISO Standard
- Registrering i Achilles eller EPIM
- Full ISO-sertifisering
- Kurs / opplæring
- Kvalitetsrevisjon av leverandører i inn- og utland
- Gjenfinningssystem for dokumenter er inkludert

En amerikansk undersøkelse viste at offentlig ansatte bruker mellom 10 og 25 % av arbeidstiden til å lete etter dokumenter. Hva med deg? Kan du finne et hvilket som helst dokument bedriften på mindre enn 20 sekunder?

Vårt geniale system for kommunikasjon med kunden reduserer reiseutgiftene til et minimum.

Kontakt oss på telefon 55 93 20 30 / 901 20 148 eller post@qrm.as

LA OSS HJELPE DEG MED:

  • Kvalitetssikring/-styring

  • Risikohåndtering

  • HMS

Kontakt

Informasjon

QRM-gruppen

Håkonshellaveien 201C

5174 Bergen 

Ruteveiledning

Ta kontakt

Hjemmeside opprettet av