QRM AS -
Vårt produkt og våre tjenester
 
 
NYE UTGAVER AV ISO 9001 OG 14001 KOM I DESEMBER 2015. Fra dette tidspunkt er det 3 år til eksisterende standarder går ut på dato. VI HJELPER DEG MED EN PROBLEMFRI OVERGANG FRA GAMMEL TIL NY STANDARD.  KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE DEMONSTRASJON!  

Brukervennlige og optimale systemer for:
  
Kvalitetsstyring / Quality Management
QRM AS har utviklet et kvalitetssystem for små og mellomstore bedrifter.
 
Systemet tilfredsstiller alle krav i standardene i ISO 9000-serien. I systemet er det inkludert et kapittel om HMS som ivaretar kravene innen dette området. Dokumentgjenfinning skjer ved hjelp av aktive linker, hvilket sikrer gjenfinning av riktig dokument, men også av riktig revisjon av dokumentet.
 
Mal for alle nødvendige skjemaer og rapporter er inkludert. I tillegg tilbyr vi egenutviklet app for avviksbehandling i database.
 
 
Risikohåndtering / Risk Management
Kvalitetssystemet tilfredsstiller de krav kvalitetsstandarden setter til vurdering og håndtering av risiko i ulike prosesser.
I tillegg tilbyr vi egen app for riskregister i database.
 
HMS / HSE
Kvalitetssystemet inneholder en egen del som ivaretar Internkontrollforskriftenes krav innen HMS.
Tilpasning må gjøres i hvert enkelt tilfelle.
 
 
OBS! Et kvalitetssystem levert av oss er ikke et standard produkt. Med utgangspunkt i ISO standard, tilpasses systemet den enkelte bedrift, og blir således forskjellig fra selskap til selskap.
Etter implementert system, kan ditt firma registreres i Achilles eller bli ISO-sertifisert. Papirarbeidet ordner vi - gratis!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint